Archiv článků

15. setkání Svépomocné skupiny blízkých lidem ve vězení

25.09.2012 22:27
Svépomocná skupina pro manželky, rodiče, přítelkyně a blízké přátele lidí, co jsou ve vězení se z iniciativy o. s. Za branou schází od prosince 2011 až do dnešních dnů a to zpravidla 1x-2x do měsíce. Počet členů postupně vzrůstá, skladba skupiny se proměňuje a v současnosti je na jednom setkání...
>>

O. s. Za branou Vás srdečně zve na 11. odborný seminář

20.09.2012 14:00
Prozkoumáme společně zákoutí potemnělé rudolfínské Prahy 16. století, které se kriminalita nevyhýbala, a seznámíme se s tehdejším penitenciárním systémem; V pohledu do současnosti propojíme výsledky výzkumu v oblasti forenzní psychologie s praxí a poznáme některé inovativní postpenitenciární...
>>

Článek předsedy o. s. Za branou v Lidových Novinách o stigmatech českých vězňů a zahlazování záznamů v rejstříku trestů

03.09.2012 11:25
V úterý 28. srpna vyšel v Lidových Novinách článek Mgr. Jana Franka „Stigma českých vězňů“, ve kterém se autor zamýšlí nad systémovými peripetiemi, se kterými se setkávají propuštění vězni v ČR. Autor se vyslovuje pro zavedení „shovívavějšího rejstříku trestů“, který by umožňoval v rychlejší...
>>

Představení činnosti o. s. Za branou v časopise Sociální práce

13.08.2012 08:54
V čísle 2/2012 časopisu Sociální práce, které se věnovalo penitenciární problematice, byly rovněž představeny organizace věnující se sociální práci s pachateli trestných činů (nebo i s jejich rodinami), nechybělo tak ani občanské sdružení Za branou, Sdružení pro probaci a mediaci...
>>

Česká televize informovala o problematice zaměstnávání propuštěných vězňů

02.08.2012 21:48
Předseda o. s. Za branou Jan Frank se spolu s ostatními odborníky vyjádřil k problematice zaměstnávaní propuštěných vězňů v reportáži pro hlavní zpravodajskou relaci České televize . Kasuistická reportáž je ke shlédnutí zde.
>>

Seminář MVSCR o audio a video dopisech z věznic

23.06.2012 09:00
  Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. vás srdečně zve na seminář   Audio a video dopisy z věznic zkušenosti s projekty pro udržení rodinných vazeb odsouzených   Přednášející: kazatel Jan Valeš st. z CB v Jablonci n/Nisou – Audio dopisy -od 9:00...
>>

Příspěvek o svépomocné skupině na červnovém semináři o.s Za branou

18.06.2012 09:46
Třetím bodem programu semináře bylo vystoupení dvou členek projektu Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení, Soni a Saši. Projekt je průnikem zájmu o. s. Za branou o rodinné vazby osob ve výkonu trestu a snahy o zviditelnění dané problematiky ze strany lidí autenticky prožívajících...
>>

Příspěvek o Dismas House z červnového semináře o.s. Za branou

18.06.2012 09:28
Dovolte mi, abych se představila- jmenuji se Zuzana Schmidtová a ukončuji magisterské studium na Katedře amerických studií Fakulty sociálních věd a zároveň obor Řízení neziskových organizací na Fakultě humanitních studíí, oboje na Univerzitě Karlově. Můj zájem o postpenitenciární péči začal...
>>

Příspěvek o Mezinárodním vězeňském společenství na červnovém semináři

15.06.2012 12:03
Červnový seminář o.s. Za branou se nesl v duchu angažované pomoci vězňům inspirované zahraniční dobrou praxí motivovanou ať už explicitní křesťanskou misií přítomnou v aktivitách Prison Fellowship International (Mezinárodní vězeňské společenství) nebo implicitními křesťanskými hodnotami...
>>

seminář na začátku června

06.06.2012 14:00
  Vážení přátelé, dovolujeme si pozvat Vás další odborný seminář o. s. Za branou. Tentokrát pobudeme mezi bývalými vězni v USA, s příspěvkem o uplatnění forenzní psychologie vystoupí zástupce Akademie věd ČR a poslechneme si o tom, jak se schází blízcí odsouzených. Jste srdečně...
>>

Záznamy: 171 - 180 ze 222

<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj