Beseda s bývalým vězněm na ZŠ v Praze

01.03.2013 22:53

Ve čtvrtek 21. 2. 2012 realizovalo o. s. Za branou první ze série pražských besed s bývalým vězněm Pavlem. Besedu pro žáky druhého stupně ze ZŠ Sázavská moderoval Mgr. Jan Frank, právní otázky zodpovídala JUDr. Bedřiška Kopoldová.

Žáci se díky besedě seznámili nejen s trestem odnětí svobody, jako reálnou skutečností, která je může potkat překročí-li zákon, ale i s některými příčinami páchání trestné činnosti, s nezáviděníhodným monotónním životem ve věznici, s obtížnou situací propuštěných vězňů a s potřebou profesionálně se jim věnovat. Na osobním svědectví bývalého opakovaně trestaného vězně Pavla, který žije nyní již přes 10 let bezúhonně a produktivně ve společnosti, žáci názorně poznali, že se člověk může změnit, že věnovat se pachatelům trestné činnosti nemusí vždy vyústit ve zmar.

Pavlův životní příběh již od samého začátku strhl pozornost žáků a udržel si ji po celou dobu téměř dvě hodiny trvající besedy. Žáci kladli Pavlovi promyšlené otázky a o přestávce s ním dále vášnivě diskutovali, svého hosta tak nenechali prakticky ani vydechnout. Besedu hodnotíme spolu s pedagogy ZŠ Sázavská jako velmi povedenou. Beseda zaujala rovněž reportéry z České televize.

V příštích měsících bude o. s. Za branou kromě Karlovarského kraje realizovat podobnou besedu i v dalších školách v Praze. Podrobnější informace pro další zájemce naleznete zde.

Ukázky z audiozáznamu:

Mgr. Jiří Mataj, o. s. Za branou

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj