Seminář za branou s hlavním psychlogem Vězeňské služby ČR

18.02.2016 14:00
Občanské sdružení Za branou, z.s. Vás srdečně zve na další seminář z oblasti vězeňství a postpenitenciární péče, tentokrát věnovaný programům zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody.
  • Jaké jsou druhy těchto programů?
  • Jakou mají tyto programy účinnost a jak to lze zjistit?
  • Jak na tyto programy může navázat postpenitenciární péče?
 
Na tyto a další otázky odpoví hlavní psycholog Vězeňské služby ČR PhDr. Václav Jiřička. Po přednášce bude následovat diskuse.
 
  • Seminář se koná 18. 2. 2016 od 14 hodin na adrese Krakovská 21, Praha 1, v klubovně SONS. Zvoňte na „klubovna“. 
  • Prosíme, účast potvrzujte na zabranou@gmail.com, nebo 775 722 784. 
 
Na viděnou se těší Jan Frank a Bedřiška Kopoldová, Za branou. 
 
Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj