Občanské sdružení Za branou, z.s. bylo založeno 15.3. 2010. Posláním spolku je pomoc osobám ve a po výkonu trestu odnětí svobody s důrazem na obnovu a prohlubování rodinných vztahů a zapojení rodiny do procesu resocializace odsouzených osob.

Za branou je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Od roku 2013 realizujeme projekt Společně pro rodinu určený praktické podpoře kontaktů rodičů ve VTOS a jejich dětí. Geograficky působíme zejména v Praze, ve Středočeském, v Ústeckém a Plzeňském kraji, terénní formou rovněž v Moravskoslezském, Královéhradeckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a Karlovarském kraji.

Členy spolku jsou: Mgr. Jan Frank, předseda, Bc. Václav Živný, místopředseda, Mgr. Martina Mossoczy, Mgr. Pavel Vagner, JUDr. Bedřiška Kopoldová, Ing. Jiří Juklíček, Mgr. Jiří Mataj

Kontakty na pracovníky

Mgr. Jan Frank, předseda spolku, vedoucí projektů a sociálních služeb

Tel.: 775 722 784, E-mail:[email protected]

Bc. Václav Živný, místopředseda spolku, sociální pracovník

Tel.: 728 201 440, E-mail: [email protected]

Mgr. Martina Mossoczy, metodik sociálních sužeb, sociální pracovnice

Tel.: 724 311 433, E-mail:[email protected]

Ing. Vladimír Romportl, Csc., konzultant pro vězeňství, přeprava do věznic

Tel.:724 203 842, E-mail:[email protected]

Mgr. et Mgr. Martin Galbavý, psycholog

Tel.:608 411 862, E-mail: [email protected]

JUDr. Milan Svoboda, právník

E-mail:[email protected]