Podmíněné propuštění

Institucí, která dle zákona nabízí řešení a s odsouzenými žádajícími o PP spolupracuje je  Probační a mediační služba ČR. Každý odsouzený má možnost požádat o návštěvu probačního úředníka ve věznici, který s ním tuto otázku bude řešit. Je však nutné se na něho obrátit v dostatečném předstihu, tj. aspoň 3 měsíce před termínem možného podání žádosti o podmíněné propuštění.

V praxi jsou velmi často adresátem žádostí o tzv. společenskou záruku za dovršení nápravy odsouzeného, případně jinou formu podpory žádosti o PP, také neziskové organizace. Za branou, z.s. toto zcela neodmítá, ale jen v případech, kdy se naplňuje skutečný smysl záruky. Neodmítáme spolupráci s nikým, dáváme však přednost opravdovému zájmu odsouzeného o spolupráci před pouze formálním a účelovým.

Za branou proto pečlivě váží každou žádost o spolupráci při podmíněném propuštění. Nejde však o smysl naší činnosti, nebo o základní předpoklad spolupráce s daným odsouzeným. U osob propuštěných podmíněně s dohledem považujeme za standardní spolupráci mezi PMS ČR, odsouzeným (propuštěnou osobou) a neziskovou organizací.  

 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj