Příbuzným, blízkým i přátelům odsouzených nabízíme:

 • Osobní konzultace
 • Spolupráci při resocializaci příbuzného nebo blízkého člověka s jeho souhlasem (pomáhat může rodina i Za branou společně)
 • právní poradenství (nikoliv však zastupování v trestních věcech)
 • Svépomocnou skupinu
 • projekt Společně pro rodinu (viz níže)

Společně pro rodinu

 
Cílem projektu je: 
 • podpořit kontakt a komunikaci dětí do 15 let s jejich rodičem ve vězení
 • podpořit vzájemnou komunikaci rodiče ve vězení a druhého rodiče nebo osoby o dítě pečující. 
Co nabízíme?
 • poradenství rodičům a osobám peč ujícím o dítě odsouzeného (ambulantně, on-line i telefonicky)
 • poradenství rodičům ve vězení v oblasti vztahů s dětmi, osobami pečujícími, příp. pěstouny
 • zprostředkování komunikace mezi rodičem ve vězení, druhým rodičem nebo osobou pečující o dítě odsouzeného
 • pro rodiny v hmotné nouzi pečující o dítě do 15 let úhradu cestovného do věznic na návštěvy s dítětem
 • rodiči nebo osobě pečující o dítě odsouzeného do věku 15 let možnost účasti na setkání svépomocné skupiny s proplácením cestovného na setkávání skupiny do Prahy a zpět.
 • poštovní známky pro písemný kontakt do vězení
 • dlouhodobou spolupráci s možností podpory žádosti o podmíněné propuštění rodiče ve vězení

Chcete se zapojit?

Pokud máte zájem zapojit se do projektu Společně pro rodinu, vyplňte prosím formulář níže nebo nás kontaktujte telefonicky na 775 722 784 či mailem na zabranou@gmail.com

Projekt byl podpořen Nadací Terezy Maxové a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR děkujeme!
 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj