Pomoc osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejich propuštění

 
Osobám vracejícím se z vězení do Prahy a Středočeského kraje nabízíme:
 
  • Navázání kontaktu v průběhu VTOS (též z podnětu člena rodiny a osoby blízké)
  • Návštěvu ve vězení za účelem přípravy na propuštění
  • Podle potřeby asistenci při hledání zaměstnání, ubytování a při řešení úředních záležitostí (např. při řešení dluhů, vyřizování sociálních dávek apod.)
  • Tipy na zaměstnavatele tolerující záznam v RT: viz "Aktuality" a "Poradna",  zál. "Tipy na práci".
  • Záštitu spolku při jednání se zaměstnavateli, institucemi apod. 
  • Dle potřeby asistenci při obstarání všedních potřeb
  • Spolupráci se spolkem a komunitní zapojení: besedy na školách, ve vězeních, účast na svépomocné skupině, možnost zapojení do problematiky vězeňství a resocializace
 
Naše motto: „Nenecháme padnout nikoho, kdo se snaží vrátit na svobodu a žít poctivě“. 
 

 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj